همراه شوید

تقویم رویدادها

Loading PEIANC events calendar ...

تماس با ما

انجمن تازه واردان به کانادا در جزیره پرنس ادوارد
خخیابان ووتر ستریت شماره 49
شارلوتاون، جزیره پرنس ادوارد
C1A 1A4
نقشه و مسیر راه 

تلفن: 6009-628 (902) 
فکس: 4928-894 (902)