همراه شوید

دفاتر انجمن تازه واردان در جزیره پرنس ادوارد PEI ANC امروز به دلیل طوفان های زمستان بسته شده است.

امروز همه مدارس PEI بسته خواهند بود.

اینجا را کلیک کنید برای لیست کامل تعطيلي ها و لغو در PEI
 

اخبار -- اطلاعیه ها -- رویدادهای پیش رو

راهنمای آنلاین برای تازه واردین به جزیره پرنس ادوارد ، کانادا