همراه شوید

اخبار -- اطلاعیه ها -- رویدادهای پیش رو

دانستنی ها

27.10.2014
منابع جدید در مورد مزاحمت، قلدری و تحکم از طریق انترنت (سایبر بولی ینگ)
19.9.2014
میکینز کوپر مشاوره قانونی رایگان را به افراد تازه وارد واجد شرایط ارائه می دهد
11.9.2014
جشنواره فرهنگ های متنوع DiverseCity، آگاهی در مورد تنوع رو به رشد در جزیره پرنس ادوارد را بالا می برد
3.9.2014
سری جدید کارگاهای آموزشی سالمندان از ماه می آغاز می شود
3.9.2014
گسترش برنامه های کالج  برای سالمندن 
22.8.2014
برنامه حمایت پزشکی با سفر کردن توسط اتوبوس ماریتایمز در حال حاضر عامل می باشدراهنمای آنلاین برای تازه واردین به جزیره پرنس ادوارد ، کانادا