COVID-19: اطلاعات برای تازه واردان به كانادا

لطفاً توصیه های رسمی را دنبال کنید

25/03/2020

اکنون دفاتر انجمن تازه وارین PEIANC بسته می باشد و کارمندان از خانه کار می کنند تا به بهترین وجهی که بتوانند به تازه واردان ضمن اینکه سلامت و امنیت همه را تضمین نموده کمک نمایند.

اطلاعات مهم مربوط به وبای همه گیر COVID-19

بسیار مهم است که همه از توصیه ها و دستورالعمل های صادر شده توسط مقامات پیروی نمایند. اقداماتی که توسط آنها تعیین می شود و همچنان به اجرای آن ادامه می دهند و با ادامه شرایط گسترش می یابد ، برای سلامتی همه افراد وجود دارد. اطلاعات بیشتر >>

فاصله گرفتن اجتماعی از سایر افراد در جامعه

با ایجاد یک تلاش آگاهانه مي توانيم با فاصله گرفتن اجتماعی و حفظ فاصله فیزیکی بین یکدیگر ، شیوع و انتشار COVID-19 را کند نماییم. فاصله گرفتن اجتماعی ثابت نموده است که از مؤثرترین راههای کاهش شیوع بیماری در طی یک بیماری همه گیر است . با صبر و همکاری ،می توانیم همگی نقش و وظیفه خود را انجام دهیم. اطلاعات بیشتر >>

خود انزوایی و ایزوله شخصی

افراد مبتلا به COVID-19 همیشه علائم اولیه خود را تشخیص نمی دهند حتی اگر علائمی ندارید ، باید اگر که در طی 14 روز گذشته ، به خارج از جزیره پرنس ادوارد سفر کرده اید و یا با کسی که در خارج از جزیره پرنس ادوارد سفر کرده یا تماس نزدیکی داشته اید و یا گمان می رود به کووید -19 مبتلا می باشد خود را ایزوله نمایید اطلاعات بیشتر >>

خدمات انجمن تازه واردین PEIANC در طول بحران COVID-19

کارمندان و مشاوران استقرار در دفتر انجمن تازه واردین با استفاده از تمامی وسایل ممکنه ضمن اطمینان از سلامتی و ایمنی همه ، به تازه واردان کمک می نمایند.

اگر که شما موگل ثبت نام شده در دفتر تازه واردین PEIANC می باشید و کارمندان ما قبلاً به شما کمک کرده اند ، می توانید نام کارمند یا مشاور خود را در فهرست کارمندان بیابید. اگر که یک تازه وارد در چزیره برنس ادوارد می باشید و هنوز در دفتر انجمن تازه واردین ثبت نام ننموده اید ، لطفاً در تماس خود با دفتر ما اطلاع دهید تا شما را با کارمند دریافت در ارتباط گزاریم.

رویدادها و فعالیتهای انجمن تازه واردین PEIANC

کلیه برنامه ها و رویدادهای برنامه ریزی شده لغو شده یا تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاده.

لطفا در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر یا دریافت کمک با ما تماس بگیرید.

اطلاعات بیشتر

 

COVID-19: اطلاعات رسمی دولت جزیره پرنس ادوارد

COVID-19: اطلاعات رسمی دولت کانادا

فاصله گرفتن اجتماعی از سایر افراد در جامعه

 

دولت PEI: اطلاعات مربوط به فاصله گرفتن اجتماعی

دولت کانادا: اطلاعات گرافیک در مورد فاصله گرفتن اجتماعی ( در 18 مارس 2020 منتشر شده است)

خود انزوایی و ایزوله شخصی

 

دولت PEI: خود انزوایی و ایزوله شدن COVID-19

نحوه خود انزوایی در خانه
علامت خود انزوایی بعلت کووید - 19 بر در خانه (دسته در)
دستورالعمل بهداشت عمومی خود انزوایی در جزیره پرنس ادوارد

COVID-19 - اطلاعات جهانی

 

سازمان بهداشت جهانی (WHO): وبای همه گیر COVID-19
سازمان بهداشت چهانی WHO: گزارش وضعیت
سازمان بهداشت جهانی WHO: بهتان ها و حقایق COVID-19

COVID-19 - داده و اطلاعات جهانی

توسعه ، ترجمه ، تعمیر و نگهداری وب سایت توسط دولت جزیره پرنس ادوارد و اداره مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا امکان پذیر شده است.