رئیس ارشد بهداشت عمومی در PEI: استفاده از ماسک های صورت در فضاهای داخلی عمومی!

به جلوگیری از شیوع ویروس کمک کنید

08/07/2020

اهالی و ساکنین جزیره پرنس ادوارد به شدت توصیه می شوند که از ماسک های محافظ شخصی در فضاهای داخلی استفاده کنند تا از شیوع COVID-19 جلوگیری نمایند.

رئيس ارشد بهداشت عمومي PEI ، دکتر هذر موریسون ، اخیراً پوشیدن ماسک صورت در فضاهای داخلی به عنوان یک احتیاط بیشتر در برابر گسترش COVID-19 توصیه نموده است. این موارد شامل مکان هایی مانند وسایل نقلیه عمومی حمل و نقل عمومی ، فروشگاهای مواد غذایی و سایر فروشگاه های خرده فروشی ، مناطق مشترک در هتل ها یا مراکز خرید ، امکانات پزشکی از جمله مطب پزشک و اتاق انتظار ، کلینیک های پزشکی و سایر مراکز درمانی می باشد.

پوشیدن ماسک به شدت مورد تشویق قرار گرفته است و بعضی از مشاغل و ارائه دهندگان خدمات ممکن است که از عموم مردم پوشیدن ماسک را قبل از ورود به یک فروشگاه یا تأسیسات درخواست نمایند. پوشیدن ماسک در چلوگیری از گسترش ویروس کمک خواهد کرد ، خصوصاً در مکانهایی که امکان حفظ فاصله جسمی امکان پذیر نمی باشد. توجه داشته باشید که پوشیدن ماسک به معنای جایگزینی سایر اقدامات پیشگیرانه نیست - بلکه این یک اقدام محافظ اضافی برای خود و دیگران می باشد.

اطلاعات بیشتر

دولت PEI: استفاده از ماسک های غیر پزشکی در جامعه
COVID-19: اطلاعات برای تازه واردان به كانادا

توسعه ، ترجمه ، تعمیر و نگهداری وب سایت توسط دولت جزیره پرنس ادوارد و اداره مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا امکان پذیر شده است.