Về Dịch Vụ Hỗ Trợ Học Tập ở Bậc Phổ Thông

Đội Ngũ Dịch Vụ Hỗ Trợ Học Tập ở Bậc Phổ Thông (YSS) hỗ trợ học sinh (từ mẫu giáo đến lớp 12) và phụ huynh của các em là những khách hàng đã đăng ký với PEIANC. YSS giúp các học sinh mới nhập cư hoà nhập thành công với hệ thống trường học ở Canada, định hướng và chuyển giao các kỹ năng để giúp các em thích ứng với nền văn hoá Canada, giúp các em vượt qua những thách thức thuộc về xã hội, tình cảm, về quan hệ gia đình hay các mối quan hệ khác. Nhân viên Dịch Vụ Hỗ Trợ Học Tập đại diện cho lợi ich của các em mới nhập cư và gia đình khi cần thiết.

Khi có yêu cầu, Nhân Viên YSS cùng với các giáo viên và nhân viên hành chánh trong hệ thống trường học ở Đảo Hoàng Từ Edward xác định và đáp ứng các nhu cầu của học sinh mới nhập cư và giúp giải quyết các vấn đề giữa nhà trường với học sinh và gia đình.

Một số dịch vụ được cung cấp:

  • Tổ chức các buổi thông tin về Hệ Thống Trường Học Công Lập ở PEI cho phụ huynh và học sinh
  • Hỗ trợ phụ huynh đăng ký cho con em vào học ở các trường phổ thông và mẫu giáo
  • Hỗ trợ dịch vụ phiên dịch và dịch thuật khi làm việc về các nội dung liên quan đến trường lớp
  • Liên lạc giữa gia đình và nhà trường
  • Giới thiệu đến các bộ phận khác của PEIANC hay các dịch vụ khác của cộng đồng khi cần thiết
  • Tổ chức các hội thảo và hoạt động cho học sinh
  • Hỗ trợ học sinh tham gia hoạt động thể thao như: cung cấp thông tin, giúp học sinh tiếp cận nguồn hỗ trợ tài chính và nguồn vốn vay để mua dụng cụ thể thao
  • Cung cấp các dịch vụ tư vấn cá nhân và tư vấn tâm lý gia đình

GHI CHÚ: Trước khi tiếp cận các chương trình và dịch vụ, tất cả người mới nhập cư phải đăng ký là khách hàng của PEIANC.

Guide for Newcomers: Information for Parents and Youth

Đội Ngũ Chương Trình

Rocío McCallum

Rocío McCallum
Manager, Youth Services

(902) 628-6009 ext. 219
E-mail

Fereshteh Shaer

Fereshteh Shaer
Youth Settlement Worker

(902) 628-6009 ext. 252
E-mail

Nicole Cuiying  Li

Nicole Cuiying Li
Youth Settlement Worker

(902) 628-6009 ext. 206
E-mail

Ryan Richard

Ryan Richard
Youth Settlement Worker

(902) 628-6009 ext. 253
E-mail

Scott Hay

Scott Hay
Youth Settlement Worker

(902) 628-6009 ext. 209
E-mail

Suna Houghton

Suna Houghton
Youth Settlement Worker

(902) 628-6009 ext. 223
E-mail

Teresa Zhang

Teresa Zhang
Youth Settlement Worker

(902) 628-6009 ext. 238
E-mail

Carolyn Jenkins

Carolyn Jenkins

(902) 628-6009 ext. 202
E-mail

Aynur Darian

Aynur Darian
Family Counsellor

(902) 628-6009 ext. 216
E-mail