Dịch vụ Tư Vấn Tâm Lý Gia Đình

Tư Vấn Tâm Lý Gia Đình

Chuyên Viên Tư Vấn Tâm Lý Gia Đình, làm việc cùng với đội ngũ Dịch Vụ Hỗ Trợ Học Tập ở Bậc Phổ Thông ở PEIANC, cung cấp dịch vụ tư vấn cho những người mới nhập cư giải quyết các vấn đề liên quan đến tâm lý và môi trường có thể tác động tiêu cực đến quá trình ổn định cuộc sống và thích ứng với xã hội. Những yếu tố này có thể đóng vai trò quan trọng ảnh hưởng tương lai của những người mới nhập cư đến Canada liên quan đến sức khoẻ tâm thần, sự thành công trong học tập.

Những khách hàng là người mới nhập cư đối mặt với nhiều thách thức khi mới đến Canada. Những thách thức này có thể bao gồm việc thích ứng với cuộc sống, luật lệ và những kỳ vọng xã hội ở Canada, Trẻ em nhập cư có nguy cơ cao gặp phải các vấn đề tâm lý, thất bại trong việc học, lạm dụng chất gây nghiện và có hành vi tiềm ẩn rủi ro. Chuyên Viên Tư Vấn Tâm Lý Gia Đình hỗ trợ cho thanh thiếu niên và gia đình bằng cách trao đổi về các mối quan tâm lo lắng, giúp giải quyết vấn đề của từng người và hướng đến các mục tiêu và kỹ năng cá nhân trong không khí cảm thông, an toàn và bảo mật.

Chương trình bao gồm việc can thiệp cá nhân và phối hợp với những nhóm hỗ trợ nhỏ khi cần thiết. Những buổi tư vấn thường diễn ra ở văn phòng PEIANC, theo nhóm hay ở nhà riêng của khách hàng.

Nuôi Dạy Con Trên Quê Hương Mới

Chương Trình Nuôi Dạy Con Trên Quê Hương Mới cung cấp cho các vị phụ huynh mới nhập cư sự hỗ trợ và hướng dẫn về cách nuôi dạy con ở Canada.

Tất cả các vị phụ huynh phải đối phó với các vấn đề điển hình liên quan đến việc nuôi dạy con như giao tiếp giữa cha mẹ và con cái, mối quan hệ với bạn đồng lứa, và kỹ luật dạy con; vậy mà những vị phụ huynh mới nhập cư còn phải tìm hiểu nguyên một hệ thống văn hoá mới bằng ngôn ngữ mới. Chương Trình Nuôi Dạy Con Trên Quê Hương Mới tổ chức các hội thảo và nhóm thảo luận cho các gia đình mới nhập cư. Các buổi hội thảo này hướng đến mối quan tâm của người mới đến về việc dạy con hiện nay, các kỹ năng giáo dục con có ý nghĩa tích cực, cách thức xây dựng mối quan hệ gia đình, tìm hiểu về luật pháp ở Canada, vượt qua những khó khăn liên quan đến việc dạy con, duy trì bản sắc và giá trị văn hoá.

Những người tham dự thấy được giao tiếp trong gia đình được cải thiện, kỹ năng nuôi dạy con được cải tiến và giá trị đời sống gia đình được nâng cao. Họ cũng có có hội gặp gỡ các vị phụ huynh khác, chia sẻ kinh nghiệm cũng như nhận được sự hỗ trợ và động viên.

GHI CHÚ: Trước khi tiếp cận các chương trình và dịch vụ, tất cả người mới nhập cư phải đăng ký là khách hàng của PEIANC.

Guide for Newcomers: Information for Parents and Youth
Aynur Darian

Aynur Darian
Family Counsellor

(902) 628-6009 ext. 216
E-mail

Carolyn Jenkins

Carolyn Jenkins

(902) 628-6009 ext. 202
E-mail

Mental Health and Well-Being Service Information