Thông Tin Hướng Dẫn Gia Đình Về Trường Học và Đăng Ký Nhập Học

Nhân viên Dịch Vụ Hỗ Trợ Học Tập ở Bậc Phổ Thông (YSS) thực hiện việc đánh giá các yêu cầu và đăng ký ban đầu cho tẩt cả gia đình mới nhập cư có con đang độ tuổi đến trường. Quá trình này giúp xác định các nhu cầu và yêu cầu của học sinh liên quan tới việc học tập. Quá trình bao gồm phần giới thiệu về Tài Liệu Hướng Dẫn Trực Tuyến Cho Người Mới Định Cư đến Canada của PEIANC, cũng như thu thập thông tin khách hàng, đặt lịch buổi kiểm tra đánh giá khả năng ngôn ngữ cho học sinh với Sở Giáo Dục, hỗ trợ phụ huynh đăng ký nhập học và sắp xếp dịch vụ phiên dịch cho phụ huynh và các em khi cần thiết.

Quá trình bao gồm cả việc tiếp cận với những gia đình mới nhập cư có con đến tuổi học mẫu giáo và hướng dẫn họ quy trình đăng ký.

Buổi thông tin về Hệ Thống Trường Công Lập được thực hiện cho mỗi gia đình mới nhập cư để cung cấp các thông tin quan trọng liên quan tới trường lớp như chính sách, quy trình kỹ luật, hệ thống xe buýt đưa đón học sinh, sách giáo khoa, thức ăn dùng cho bữa trưa, điều kiện thời tiết xấu và thông báo trường đóng cửa v.v. Dịch vụ phiên dịch được cung cấp trong các buổi họp này nếu cần thiết.

GHI CHÚ: Trước khi tiếp cận các chương trình và dịch vụ, tất cả người mới nhập cư phải đăng ký là khách hàng của PEIANC.

Guide for Newcomers: Information for Parents and Youth

Đội Ngũ Chương Trình

Rocío McCallum

Rocío McCallum
Manager, Youth Services

(902) 628-6009 ext. 219
E-mail

Fereshteh Shaer

Fereshteh Shaer
Youth Settlement Worker

(902) 628-6009 ext. 252
E-mail

Nicole Cuiying  Li

Nicole Cuiying Li
Youth Settlement Worker

(902) 628-6009 ext. 206
E-mail

Ryan Richard

Ryan Richard
Youth Settlement Worker

(902) 628-6009 ext. 253
E-mail

Scott Hay

Scott Hay
Youth Settlement Worker

(902) 628-6009 ext. 209
E-mail

Suna Houghton

Suna Houghton
Youth Settlement Worker

(902) 628-6009 ext. 223
E-mail

Teresa Zhang

Teresa Zhang
Youth Settlement Worker

(902) 628-6009 ext. 238
E-mail

Carolyn Jenkins

Carolyn Jenkins

(902) 628-6009 ext. 202
E-mail

Aynur Darian

Aynur Darian
Family Counsellor

(902) 628-6009 ext. 216
E-mail