COVID-19: Thông tin dành cho Người Mới Nhập Cư đến Canada

Vui lòng tuân thủ theo các khuyến cáo chính thức

25/03/2020

Các văn phòng PEIANC hiện đang đóng cửa và nhân viên đang làm việc tại nhà để hỗ trợ những người mới nhập cư một cách tốt nhất có thể trong khi vẫn đảm bảo điều kiện an toàn và sức khỏe cho mọi người.

Thông Tin Quan Trọng Liên Quan đến Dịch COVID-19

Điều rất quan trọng là mọi người phải tuân theo các khuyến cáo và hướng dẫn do chính quyền ban hành. Các biện pháp được chính quyền đưa ra, duy trì và yêu cầu thực hiện trong khi tình hình dịch bệnh phát triển nhằm bảo đảm an toàn cho mọi người. Thông Tin Thêm >>

Giữ Khoảng Cách Với Người Khác Khi Tiếp Xúc (Social Distancing)

Chúng ta cùng đồng tâm hiệp lực làm chậm lại sự lây lan của COVID-19 bằng cách có ý thức giữ khoảng cách giao tiếp vật lý với nhau. Việc giữ khoảng cách với người khác khi tiếp xúc được chứng minh là một trong những cách hiệu quả nhất để giảm sự lây lan trong khi dịch bệnh bùng phát. Với sự kiên nhẫn và hợp tác, tất cả chúng ta có thể thực hiện phần trách nhiệm của chính mình. Thông tin thêm >>

Tự Cách Ly

Những người nhiễm COVID-19 không phải lúc nào cũng nhận biết được các triệu chứng bệnh ban đầu. Ngay cả khi bạn không có triệu chứng, bạn cần phải tự cách ly nếu như trong vòng 14 ngày qua, bạn đi ra khỏi Đảo Hoàng Tử Edward HOẶC có tiếp xúc gần với người đã đi ra ngoài Đảo Hoàng Tử Edward hoặc đang nghi ngờ bị nhiễm COVID- 19. Thông tin thêm >>

Các Dịch Vụ của PEIANC Trong Thời Gian Khủng Hoảng Vì Dịch COVID-19

Đội ngũ nhân viên ổn định cuộc sống và tư vấn việc làm của PEIANC tiếp tục hỗ trợ người mới đến bằng tất cả các phương tiện có thể trong khi vẫn đảm bảo điều kiện an toàn và sức khoẻ của mọi người.

Nếu bạn là một khách hàng đã đăng ký của PEIANC và nhân viên của chúng tôi trước đây đã từng hỗ trợ bạn, bạn có thể tìm thấy tên và thông tin liên hệ của nhân viên ổn định cuộc sống hay tư vấn viên của bạn trong danh bạ nhân viên. Nếu bạn là người mới nhập cư đến PEI và chưa đăng ký với PEIANC, vui lòng liên hệ và thông báo với chúng tôi là bạn mới đến và bạn sẽ được giới thiệu đến một nhân viên tiếp nhận.

Các Hoạt Động và Sự Kiện của PEIANC

Tất cả các chương trình và sự kiện đã lên kế hoạch thực hiện đều bị hủy hoặc hoãn lại cho đến khi có thông báo thêm.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần thêm thông tin hoặc cần được hỗ trợ thêm.

Thông Tin Thêm

 

COVID-19: Thông Tin Chính Thức từ Chính Quyền của Đảo Hoàng tử Edward

COVID-19: Thông Tin Chính Thức từ Chính Phủ Canada

Giữ Khoảng Cách Với Người Khác Khi Tiếp Xúc (Social Distancing)

 

Chính Quyền PEI: Thông Tin Về Việc Giữ Khoảng Cách Với Người Khác Khi Tiếp Xúc (Social Distancing)

Chính Phủ Canada: Thông tin đồ hoạ về việc giữ khoảng cách với người khác khi tiếp xúc (được công bố ngày 18 tháng 3 năm 2020)

Tự Cách Ly

 

Chính Quyền PEI: Tự Cách Ly Trong Mùa Dịch COVID-19

Làm thế nào để tự cách ly tại nhà
Biển treo ở cửa thông báo tình trạng tự cách ly COVID-19 (doorknocker)
Quy định của Sở Y Tế Công Cộng Đảo Hoàng Tử Edward về Việc Tự Cách Ly

Thông Tin Thế Giới - COVID-19

 

Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO): Tình hình dịch bệnh COVID-19
WHO: Báo Cáo Tình Hình
WHO: Những Truyền Thuyết và Sự Thật về COVID-19

COVID-19 - Số Liệu Thống Kê Toàn Cầu