Hỗ Trợ Và Các Dịch Vụ cho Lao Động Tạm Thời Người Nước Ngoài

Nhân viên bộ phận ổn định cuộc sống tại Hiệp Hội Những Người Mới Định Cư đến Canada ở PEI hỗ trợ những lao động tạm thời là người nước ngoài (TFWs) và các đơn vị tuyển dụng những lao động này những vấn đề liên quan đến việc ổn định cuộc sống, giấy phép làm việc và thủ tục nhập cư.

Những Dịch Vụ dành cho Lao Động Tạm Thời Người Nước Ngoài

  • Hoàn thành việc đăng ký với PEIANC và đánh giá nhu cầu ban đầu
  • Hỗ trợ làm thủ tục nhận thẻ bảo hiểm y tế PEI
  • Giới thiệu, hay tư vấn về chương trình phúc lợi từ thuế và các việc khác liên quan đến Cơ Quan Thuế Canada
  • Giới thiệu về các chương trình khác của PEIANC như dịch vụ hỗ trợ việc làm, dịch vụ hỗ trợ học tập ở bậc phổ thông và các hoạt động gắn kết cộng đồng
  • Hỗ trợ dịch vụ dịch thuật bằng lái xe và các giấy tờ khác, dịch vụ phiên dịch khi cần thiết
  • Tư vấn về quy trình xin mới hay gia hạn giấy phép làm việc, thông qua các mẫu đơn và thông tin cung cấp trên trang web của Bộ Nhập Cư, Tỵ Nạn và Quyền Công Dân Canada (IRCC)
  • Cung cấp thông tin về tài liệu học tiếng Anh trực tuyến, giới thiệu Chương Trình Dạy Kèm Tiếng Anh khi tiếng Anh không là ngôn ngữ mẹ đẻ của PEIANC, và các thông tin về Hệ Thống Kiểm Tra Trình Độ Tiếng Anh Quốc Tế (IELTS)
  • Thông tin về quyền của những những lao động tạm thời người nước ngoài TFW, quyền của những người lao động khác và luật lao động, và các dịch vụ khác khi cần thiết

Các Dịch Vụ Cho Đơn Vị Tuyển Dụng

Nhân viên bộ phận ổn định cuộc sống gặp gỡ nhà tuyển dụng và người lao động riêng lẻ hay theo nhóm để trả lời các câu hỏi, tiếp nhận và chuyển tiếp thông tin liên quan với nơi làm việc. PEIANC sẽ sắp xếp người phiên dịch cho các nhà tuyển dụng khi cần thiết để đảm bảo những lao động tạm thời người nước ngoài (TFWs) bị hạn chế bởi rào cản ngôn ngữ hiểu rõ được các quy định về an toàn và sức khoẻ, về nhiệm vụ tại nơi làm việc. Nhân viên bộ phận ổn định cuộc sống sẽ cung cấp một cái nhìn khái quát về quy trình thực hiện bản Đánh Giá Tác Động Thị Trường Lao Động (LMIA) và hướng dẫn nhà tuyển dụng truy cập các trang web của IRCC và Dịch Vụ Canada (Service Canada) để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết và các bước làm thủ tục cụ thể.

Học Viện Cooper: Dự án Người Lao Động Nhập Cư

Học Viện Cooper, một trung tâm phát triển cộng đồng và giáo dục công ở PEI, đang nỗ lực nghiên cứu các vấn đề liên quan đến Chương Trình Lao Động Tạm Thời Là Người Nước Ngoài tại PEI. Viện đã xây dựng được một số hướng dẫn cho người lao động nhập cư sinh sống và làm việc ở PEI. Ngoài tiếng Anh, cũng có một số hướng dẫn bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Trung giản thể. Để tìm kiếm các hướng dẫn đó, tìm hiểu thêm về nội dung và kết quả nghiên cứu của Viện, những hội thảo và diễn đàn về giáo dục công, hãy truy cập trang web của Học Viện Cooper.

Guide for Newcomers: Employment

Đội Ngũ Chương Trình

Erin Mahar

Erin Mahar
Manager, Settlement Services

(902) 628-6009 ext. 203
E-mail

Alex Yin

Alex Yin
Settlement Worker

(902) 628-6009 ext. 228
E-mail

Alexa Reid

Alexa Reid
Settlement Worker

(902) 628-6009 ext. 232
E-mail

Belinda Woods

Belinda Woods
Settlement Worker

902-439-4720
E-mail

Lucy Zhang

Lucy Zhang
Settlement Worker

(902) 628-6009 ext. 212
E-mail

Samara Meade

Samara Meade
Settlement Worker

(902) 628-6009 ext. 211
E-mail

Samia Alkhouri

Samia Alkhouri
Settlement Worker

(902) 628-6009 ext. 221
E-mail

Sara Peters

Sara Peters

(902) 628-6009 ext. 233
E-mail

Steve Lai

Steve Lai
Settlement Worker

(902) 628-6009 ext. 227
E-mail

Suzan Ahmar Dakneh

Suzan Ahmar Dakneh
Receptionist

(902) 628-6009 ext. 204
E-mail

Tasha Corrigan

Tasha Corrigan
Settlement Worker

(902) 628-6009 ext. 251
E-mail