Miễn Trừ Trách Nhiệm Pháp Lý Của Trang Web

Thông Tin Trên Trang Web Này

Thông tin đăng tải trên trang web này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin hướng dẫn chung. Thông tin được cung cấp bởi Hiệp Hội Những Người Mới Định Cư đến Canada ở PEI (còn gọi là PEIANC). Khi chúng tôi nỗ lực hết sức để thông tin được cập nhật và chính xác, chúng tôi không tuyên bố hay đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào, dù được nêu rõ hoặc ngụ ý, về mức độ hoàn chỉnh, chính xác, tin cậy, phù hợp hay khả dụng của trang web, của các thông tin, dịch vụ hay hình ảnh liên quan trên trang web, cho bất cứ mục đích nào. Do đó, khách truy cập tự chịu trách nhiệm với bất kỳ quyết định hoặc hành động nào được thực hiện dựa vào những thông tin này.

Trong mọi trường hợp, PEIANC không chịu trách nhiệm pháp lý về sự thiệt hại, mất mát hay tổn thất mang tính hệ quả, gián tiếp hay cụ thể có liên quan đến hay phát sinh từ việc sử dụng trang web này.

Các Đường Dẫn Liên Kết Với Các Trang Web Khác

Trên trang web này có nhiều đường dẫn liên kết đến nhiều trang web và tài liệu trực tuyến khác không thuộc quyền kiểm soát của PEIANC. Chúng tôi không có quyền kiểm soát nội dung và tính khả dụng của các trang web và tài liệu đó. Việc đưa vào các đường dẫn liên kết không có nghĩa là khuyến nghị dùng hay tán thành các quan điểm thể hiện trên các trang web đó.

Sự Hiện Hữu Của Trang Web

Mọi nỗ lực được thực hiện để duy trì trang web hiện hữu và hoạt động liên tục. Tuy nhiên, PEIANC không chịu trách nhiệm và không có nghĩa vụ pháp lý về việc trang web bị gián đoạn tạm thời do lỗi kỹ thuật ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

Phần Dịch Thuật

Trang web được thể hiện bằng tám ngôn ngữ (tất cả các ngôn ngữ này, trừ tiếng Anh, còn được gọi là những ngôn ngữ khác):

  • Tiếng Anh
  • Tiếng Pháp
  • Tiếng Tây Ban Nha
  • Tiếng Ả Rập
  • Tiếng Ba Tư
  • Tiếng Việt
  • Tiếng Trung Quốc Giản Thể
  • Tiếng Triều Tiên

Một số trang, khối văn bản và tài liệu PDF chỉ được thể hiện bằng tiếng Anh và tiếng Pháp, là hai ngôn ngữ chính thức ở Canada. Nội dung của các trang và tài liệu này dự kiến chỉ dùng cho người nói tiếng Anh hay tiếng Pháp mà thôi.

Nội dung ban đầu của trang web được trình bày bằng tiếng Anh. Chúng tôi nỗ lực hết sức để tuyển lựa những dịch thuật viên chuyên nghiệp đáng tin cậy dịch nội dung trang web sang các ngôn ngữ khác, nhưng họ không nhất thiết là nhân viên trực thuộc PEIANC. Bởi vì khối lượng nội dung của trang web và tính chất dễ thay đổi của thông tin, phần dịch mới và cập nhật các nội dung hiện hữu có thể bị chậm trễ do tạm thời không đáp ứng được người dịch thuật và/hoặc người biên tập. Do vậy, có trường hợp là nội dung được dịch ra ngôn ngữ khác đôi khi không trùng khớp nội dung gốc thể hiện bằng tiếng Anh.

Thông Tin Liên Hệ

PEI Association for Newcomers to Canada
49 Water Street
Charlottetown, PE C1A 1A3
Bản đồ và chỉ dẫn đường đi

Số điện thoại: 902-628-6009
Số Fax: 902-894-4928

Kết Nối Với Chúng Tôi